U bent hier: » startpunt website » actueel

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.


Actueel

 

Ledenvergadering

Doordat de ledenvergadering op 12 oktober niet kon doorgaan vanwege de coronacrisis moest het overleg met de leden op een andere manier plaatsvinden.
Voor een aantal zaken en de voortgang daarvan is dit overleg voorgeschreven.
Voor zover het bestuur de email - adressen van leden had zijn hen digitaal de voorstellen gedaan, zoals die anders tijdens de vergadering zouden zijn voorgelegd :

- Financiën :
De penningmeester heeft de financiële verantwoording opgesteld in de Resultatenrekening en de Balans over 2019. Ook gaf hij daarbij een toelichting, alles weergegeven in Hoog van de Toren.
- De financiële commissie, bestaande uit mevr. W. Bralts en Freek Bakker, hebben de administratie bij penningmeester Arie van Asperen gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelden in hun verslag voor het bestuur, in het bijzonder de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde beleid en de administratie.
- Freek Bakker is aftredend als lid van die commissie. Het bestuur stelt ons lid Martin den Hertog voor als zijn opvolger voor de komende twee jaren. [ter toelichting : Martin is de echtgenoot van ons vroegere bestuurslid Gonnie den Hertog.
- De [concept-]begroting voor de komende jaren, zoals opgenomen in Hoog van de Toren, vaststellen.
- Het Jaarverslag 2019 van de secretaris waarin de activiteiten vanuit en binnen de vereniging zijn vermeld.
- Nieuw bestuurslid
In de vacature die ontstond door het vertrek van Jan Bijvank als zijn opvolger in het bestuur te benoemen : Nico Poorter, wonend te Putten, maar geboren Nijkerker. Hij is sterk betrokken bij de stad en in het bijzonder het carillon in de witte toren. Het bestuur is blij dat hij zich wil inzetten voor de vereniging.
- Herbenoeming bestuurslid
Secretaris Ies van den Akker is volgens het rooster aftredend. Hij is bereid een nieuwe periode als bestuurslid te aanvaarden.

Gevraagd is uiterlijk zaterdag 17 oktober 2020 aan het bestuur te kennen te geven als een lid niet instemde met de gedane voorstellen.
Er zijn geen leden die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, sterker : er zijn enkele leden geweest die uitdrukkelijk instemden met de voorstellen en het bestuur steunden in de gekozen werkwijze.
Daardoor heeft het bestuur de vrijmoedigheid aan te nemen dat de voorstellen door de leden zijn aangenomen en daarmee vastgesteld. Het bestuur is daar uiteraard blij mee.

We vinden het jammer dat de bijeenkomst met de leden niet kon doorgaan vooral vanwege het gemis van het contact met de leden. We hopen dat deze vorm van overleg met de leden een uitzondering is en ook blijft.
Voor adviezen en ideeën die de beiaardcultuur in Nijkerk en het functioneren van de vereniging kunnen bevorderen staan we beslist open.
Dat kan via E-mail of telefonisch op 06 4989 4733.

Vervallen rekeningnummer ING-bank

Met ingang van 1 maart 2020 is het rekeningnummer van de ING-bank van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging vervallen.
Giften, contributies, etc. kunt u alleen nog overmaken naar NL36RABO 0347 8789 46 t.n.v. de Nijkerkse Klokkenspelvereniging.
Wij kunnen door het samenvoegen van twee banken de kosten bij onze vereniging verder terugbrengen en daardoor meer besteden aan activiteiten rondom de beiaard.

Versteken speeltrommel

Twee keer per jaar wordt de trommel verstoken, dan komen er nieuwe melodieën op.

Op vrijdag 9 oktober is de historische speeltrommel in de Nijkerkse toren weer verstoken. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek arrangeerde vier nieuwe melodieën, die zullen klinken tot april 2021. Dan zal de speeltrommel opnieuw worden verstoken door Boudewijn Zwart, onze andere stadsbeiaardier.

Het is in Nijkerk traditie dat op het hele uur een geestelijk lied wordt geprogrammeerd. In de winter is dit vaak een Psalm. Op het hele uur klinkt vanaf nu Psalm 116 "God heb ik lief".

Op ´kwart over´ klinkt een fragment uit het  Allerleukste Liedje".
Dit liedje van Make Some Noise Kids werd in mei uitgekozen als verzoeknummer bij een bespeling. Het is een favoriet liedje van drie buurjongetjes van de toren.

Elk half uur klinkt een barokke mars van Johann Kasper Ferdinand Fischer.

Om ´kwart voor´ een verzoeklied: Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum in november vroeg een buurvrouw van de toren om een lied dat voor hen heel speciaal is: By the rivers of Babylon, bekend door Boney M, maar oorspronkelijk een lied uit 1970 van The Melodians uit Jamaïca.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2020

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0042 seconde