U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2023

1. Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Carla Alfrink was volgens het rooster aftredend. Haar is gevraagd of zij een nieuwe termijn in overweging wilde nemen. Dat wilde ze wel, maar vanwege haar andere activiteiten kon ze niet nu toezeggen dat ze de volledige termijn aan kan blijven. Het bestuur is heel blij dat Carla dit zo besloten heeft. Uiteraard hoopt het bestuur dat ze het bestuurslidmaatschap kan blijven combineren met haar andere bezigheden. Haar inbreng en de manier waarop ze haar taken voor de vereniging uitvoert worden zeer gewaardeerd. De ledenvergadering benoemde haar met deze kanttekening erbij.
Daarnaast is het gelukt om een vervanger te vinden voor de vacature, die ontstond toen Colinda ten Have aftrad. Gert Boer is zijn naam. Het bestuur is niet alleen blij voor de opvolging, maar ook dat het iemand is uit een duidelijk jongere generatie. De leden sloten zich bij het voorstel hem te benoemen aan en onderstreepten dat met voor Carla en Gert.

2. Archief

De digitalisering van het archief van de vereniging is afgerond. Tot op het laatste moment zijn door Jan Bijvank, Thom Bakker en Martien van Bokhorst nog verfijningen aangebracht, maar de doelstelling om het in februari 2023 voor het publiek open te kunnen stellen via de website is gehaald.
De officiële ingebruikstelling gebeurde door voorzitter Renkema in goede samenwerking met Jan, Thom en Martien.
In de Stad Nijkerk verscheen een artikel met hen over deze grote klus, het digitaliseren en rubriceren e.d. van het archief. Tijdens de ledenvergadering in april is hieraan extra aandacht besteed en ontvingen Jan, Thom en Martien als dank een geschenk met producten betrokken van Nijkerkse ondernemers.
Na de opening van het digitale archief zagen we een duidelijke toename van de bezoeken aan de website.

3. Meideunen

Drie studenten konden dit jaar een Meideun verzorgen. Zij hebben hun bespeling van de beiaard en de ontmoetingen hier als heel plezierig ervaren. Sommigen hadden eigen fans meegebracht. Ook de luisteraars waren heel tevreden.
Wim en Boudewijn hebben de studenten gesproken over hun concert, dit is min of meer in de plaats van de feedback tijdens de nazit van vroeger.

4. Concerten

Het openingsconcert van de zomerserie is dit jaar op het Plein gegeven, samen met het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. Boudewijn en Wim bespeelden het reizend Bell Moods carillon uit Nijkerkerveen. Een mooi begin van het seizoen, waarvoor ruime publieke belangstelling bestond.
Verder kwamen weer voortreffelijke beiaardiers het carillon bespelen, tot groot genoegen van luisteraars en de spelers zelf. Zij brengen de Nijkerkse klokken graag tot klinken. Dat laatste bleek uit wat ze na hun concert in het gastenboek schreven.
Buitenlanders waren dit jaar in de meerderheid, 2 uit België, 1 uit Amerika. Jasper Stam en Wim Ruitenbeek verzorgden de andere concerten.
Bij de slotbespeling was de luisterplaats volledig bezet ; er waren geen stoelen meer beschikbaar. Het werd gegeven door de beide stadsbeiaardiers. Het was weer een uitvoering die veel luisteraars in het centrum trok en ontving weer veel waardering.

5. Andere activiteiten

- Het bestuur heeft het archief, de digitalisering en openstelling ervan ingediend bij de wedstrijd voor de beiaardwereld die het Utrechts Klokkenluidersgilde organiseert voor de Jacob van Eyckprijs 2023. De jury koos jammer genoeg voor een andere inzending. De geldprijs gaat dus aan onze neus voorbij.

- Simon Boas heeft het oefen-beiaardklavier, dat Jo van Rootselaar maakte, gerestaureerd en weer speelbaar gemaakt. Sloopbedrijf Van den Burg uit Nijkerkerveen hees het naar de luidzolder.
In het najaar is een gebruikte digitale piano aangeschaft en door Simon met een paar wisselende helpers geïnstalleerd en gekoppeld aan dit beiaardklavier. Een filmpje van een eerste – niet officiële – bespeling door Boudewijn is op Facebook gezet, wat leuke reacties opleverde.

- Net als voorgaande jaren heeft de vereniging het financieel mogelijk gemaakt dat van voor de Kerst tot na de jaarwisseling advents- en kerstliederen op de speeltrommel zijn gezet.

6. De luisterplaats

Het aantal luisteraars wisselt wel, maar de verhuizing is intussen bij veel liefhebbers bekend en wordt gewaardeerd. De samenwerking met de beheerders van Sint Jan en de parochie verloopt naar wederzijds goedvinden en is dus voortgezet.

7.Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging ”Hoog van de Toren” verscheen in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering. De website van de vereniging wordt door de secretaris bijgehouden, d.w.z. hij geeft mutaties door aan Herian die ze dan aanbrengt. Dat verloopt goed.
De Facebookpagina voorziet in een duidelijke behoefte; die wordt behoorlijk bezocht. Wabe Bakker houdt die nu bij. Daarmee is continuïteit voor dit medium gewaarborgd. Daar zijn we heel blij mee. Je ziet ook het aantal reacties weer toenemen. De achtervang door Thom Bakker vanuit Zwolle is nu niet meer nodig.
De samenwerking met de Stad Nijkerk verloopt heel goed. De ingezonden kopij voor vrijwel alle bespelingen is geplaatst.

8.Ledental

Werving van leden vindt soms plaats op de luisterplaats tijdens of na afloop van de concerten, maar vaker bij bijzondere bespelingen, zoals het openingsconcert en de slotbespeling.
De teller stond eind december op 307 leden. Het aantal nieuwe leden weegt bijna op tegen opzeggingen en royeringen vanwege slecht betaalgedrag.


Nijkerk, 27 februari 2024,
Ies van den Akker, Secretaris


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2023 Opent in een nieuw venster


Het controle rapport van de financiële commissieOpent in een nieuw venster over 2023


Jaarverslag 2023 Verslaglegging 2023 Opent in een nieuw venster

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betreft volledig vrijwilligerswerk.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2024

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0007 seconde