U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2021

1. Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Tweede voorzitter, Simon Boas, had zijn tweede termijn als bestuurslid er op zitten. Hij was bereid een nieuwe periode te aanvaarden.
Vanwege de Corona-crisis en de beperkingen die in verband hiermee door de overheid zijn vastgesteld is de ledenvergadering opnieuw niet gehouden kunnen worden.
Net als vorig jaar zijn de zaken, die normaal gesproken op de vergadering behandeld zouden worden, digitaal aan leden van wie we het email adres hadden, ter goedkeuring voorgelegd. Vanaf begin december tot en met oudejaarsavond konden de leden aangeven wanneer men met een voorstel niet instemde. Deze mededelingen zijn ook op de website van de vereniging gepubliceerd. Er zijn geen afkeurende reacties ontvangen. Een aantal leden reageerde met instemming op de voorstellen van het bestuur.
Colinda ten Have heeft moeten besluiten haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Dat vinden we heel jammer, maar wel begrijpelijk.
Op de ledenvergadering van 2022 treedt ze formeel af.
Het bestuur probeert een opvolg[st]er te vinden.

2. Archief

Vanaf 1 januari 2021 nam Nico Poorter het bijhouden van het archief voor zijn rekening.
Jan Bijvank en Thom Bakker hebben hun werk aan het archief vrijwel afgerond. Het digitaal toegankelijk maken en houden is nog wel een uitdaging. Martien van Bokhorst is daar mee aan de slag geweest.
Dit werk moet echter naast andere taken worden gedaan en wat tegenslagen in de persoonlijke sfeer zorgden voor oponthoud, zodat de datum voor de officiële lancering nog op zich laat wachten.

3. Meideunen

Het bespelen van de beiaard is één van de weinige kunstuitingen, die niet door Corona wordt beperkt. Door de loop van de data zijn maar 3 Meideunen gehouden.
Om voldoende afstand te kunnen garanderen hebben we de luisterplaats gesloten gehouden. Bestuursleden en andere luisteraars hebben op diverse plaatsen rond de toren van de concerten genoten.
De beiaardstudenten zetten weer hun beste beentje voor in hun Meideun. De “nazit” kon niet gehouden worden, heel jammer.
Dus moest het direct na het applaus bij de torenopgang in korte bewoordingen en op afstand gebeuren. Maurits Bunt speelde hier precies op zijn verjaardag.
Mede met hulp van Bakkerij/Tearoom Ten Have gaf de vereniging hem een smaakvol cadeau, wat hij en zijn familie zeer waardeerden.

4. Concerten

Het openingsconcert is dit jaar verzorgd door Boudewijn [orgel, opgesteld bij de torenopgang] en Wim. [beiaard].
Verhoog Muziek stelde een digitaal orgel beschikbaar waarop een zgn. sample van het orgel in de Grote Kerk van Nijkerk was geïnstalleerd. Een bijzondere ervaring zowel voor spelers als toehoorders.
Ook het slotconcert verzorgden zij samen. Daaraan deed celliste Judith Groen ook mee.
Dit leverde weer een fijn concert op dat bij de talrijke luisteraars veel waardering oogstte.

5. Bijzondere Concerten

Dit jaar vierde kroonprinses Amalia haar 18e verjaardag, staatsrechtelijk een bijzondere dag. Ook in Nijkerk klonk het speciaal voor deze gebeurtenis gecomponeerde werk.
De vrijdag voor Kerst heeft de vereniging een Jukeboxconcert georganiseerd, dat verzorgd werd door Wim Ruitenbeek.
Het was de bedoeling bij de torenopgang een tent te plaatsen waar verzoeken konden worden ingediend en op een beeldscherm de verrichtingen van de beiaardier bekeken. Naast de bekende collecteklok hadden we voor het eerst ook een QR code aangemaakt zodat giften rechtstreeks op de bankrekening konden worden gestort.
Vanwege de lockdown was er weinig publiek op de been, daarbij was het weer niet uitnodigend voor een buitenactiviteit. Toch kwamen voldoende verzoeken binnen om het uur vol te spelen.

6. Luisterplaats

Tijdens de bestuursvergadering in het najaar is gesproken over de luisterplaats. Aan de locatie in de Nieuwstraat zit een aantal nadelen.
Dit seizoen is door meerdere [bestuurs] leden geluisterd op het pleintje voor de R.K. kerk aan de Holkerstraat. De beiaard klinkt daar prachtig en het zicht op de toren is mooi.
Volgens de plannen voor de nieuwbouw tegenover de toren blijft dat ook zo. In contacten die Nico Poorter en Simon Boas hadden met het bestuur van de R.K. parochie bleek dat ze welwillend staan tegenover een luisterplaats voor de vereniging.
Het bestuur besloot voor een jaar een overeenkomst tot samenwerking daarvoor aan te gaan. Het seizoen 2022 gaan we luisteren aan de Holkerstraat. Daarna houden we een evaluatie.

7. Andere activiteiten

Vanwege de Corona-pandemie kwamen er geen schoolklassen naar de toren en de beiaard.
Ook het aantal bezoeken door belangstellenden was daardoor minder dan in andere jaren.

7.Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging "Hoog van de Toren" verschijnt normaal gesproken in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering. Doordat die niet kon worden gehouden is in december een fotokaart aan de leden verzonden om hen te wijzen op het jukeboxconcert en de zaken die normaal gesproken tijdens de ledenvergadering aan de orde komen. Dat leverde enkele reacties op, die allemaal positief, instemmend waren.
De website van de vereniging is meermalen bijgewerkt. De Facebook pagina voorziet in een reële behoefte; die wordt behoorlijk bezocht.
Het bestuur zou graag iemand vinden die hier feeling mee heeft en dat wil gaan doen.
Thom Bakker wil die losmaken van zijn privé-account. Hier wordt aan gewerkt.
Door extra inspanningen en contacten vanuit het bestuur met de redactie van de Stad Nijkerk is aan vrijwel alle concerten aandacht besteed ook in de gedrukte versie, een sterke verbetering t.o.v. eerdere jaren.
Daar zijn we heel blij mee. Meerdere digitale media ontvangen van de secretaris informatie over de activiteiten en plaatsen die keurig op hun medium, wat we heel erg waarderen.


Nijkerk, 2 mei 2022,
Ies van den Akker, secretaris


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2021 Opent in een nieuw venster


Het controle rapport van de financiële commissieOpent in een nieuw venster over 2021


Voorlopig jaarverslag Verslaglegging 2021 Opent in een nieuw venster

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betreft volledig vrijwilligerswerk.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2023

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0015 seconde