U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2020

Dit is het concept-verslag.
Het moet nog ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd, het bestuur heeft er wel mee ingestemd.

1. Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Secretaris Ies van den Akker had zijn tweede termijn als bestuurslid er op zitten. Hij was bereid een nieuwe periode te aanvaarden. In de vacature Jan Bijvank is Nico Poorter benoemd.
Vanwege de Corona-crisis en de beperkingen die in verband hiermee door de overheid zijn vastgesteld is de ledenvergadering een paar keer uitgesteld. Hierdoor heeft het bestuur niet kunnen voldoen aan de statutaire plicht in het 1e half jaar na het verstreken jaar een algemene ledenvergadering samen te roepen. Uit eindelijk zijn de zaken, die normaal gesproken op de vergadering zouden plaatsvinden, digitaal aan leden van wie we een emailadres hadden, ter goedkeuring voorgelegd. Gedurende 10 dagen kon men aangeven wanneer men met een van de voorstellen niet instemde.
Deze mededelingen zijn ook op de website van de vereniging gepubliceerd. Er zijn geen afkeurende reacties ontvangen, in tegendeel : de leden die reageerden uitten hun instemming met de voorstellen en waardering voor de manier waarop het bestuur dit probleem had aangepakt.
Enkelen meldden de fysieke vergadering en de ontmoeting te missen.

2. Archief

Jan Bijvank en Thom Bakker hebben dit jaar het werk aan het ordenen en digitaliseren van het archief krachtig voortgezet, zelfs zo dat het tot en met 31 december 2020 bij is. Dat is een niet geringe prestatie, die groot respect verdient.
Voor het werk van archiefbeheerder heeft het bestuur een vervanger voor Jan gevonden. Nico Poorter heeft getoond een sterke affiniteit te hebben met archieven en geschiedenis, in het bijzonder die van Nijkerk. We zijn dan ook blij dat hij Jans’ werk voortzet.

3. Meideunen

Het bespelen van de beiaard is één van de weinige kunstuitingen, die niet door Corona wordt beperkt. In de openbare ruimte kon vrijuit van de fraaie klanken worden genoten. Om voldoende afstand te kunnen garanderen hebben we de luisterplaats gesloten gehouden.
Bestuursleden en luisteraars hebben op diverse plaatsen rond de toren van de concerten genoten. De beiaardstudenten zetten weer hun beste beentje voor in hun Meideun. Het niveau van het spel was wisselend, maar veelal onderhoudend.
De blinde Robert Hutten maakte veel indruk ; zijn spel is sterk verbeterd. De “nazit” kon niet gehouden worden, heel jammer. Dus moest het direct na het applaus bij de torenopgang in korte bewoordingen en op afstand gebeuren.

4. Bijzondere Concerten

Dit jaar vierde Nederland 75 jaar vrijheid. Boudewijn Zwart gaf een feestelijke bespeling om zo op gepaste wijze bij te dragen aan de landelijke carillonestafette.
Op de datum van de feitelijke bevrijding bespeelden de beiaardiers de beiaard van de betreffende plaats, voor Nijkerk was dat 20 april.
Op 5 mei 2020 werd door beiaardiers in heel het land, gelijktijdig, het lied “Zing, bid, huil, lach, werk en bewonder” van Ramses Shaffy gespeeld. In Nijkerk deed Wim Ruitenbeek dat.

5. Concerten

Het openingsconcert is dit jaar verzorgd door Boudewijn [piano, opgesteld nabij het beiaardklavier] en Wim, beiaard.
Het viel kennelijk in de smaak, want in de opname die in de tuin aan de noordzijde van de kerk is gemaakt is bij herhaling enthousiast applaus van meerdere personen hoorbaar.
Ook het slotconcert verzorgden zij samen. Boudewijn bespeelde een digitaal orgel dat bij de torenopgang was neergezet door Verhoog Muziek.
Bijzonder was dat op dit instrument een zgn. sample van het orgel van de Grote Kerk was geïnstalleerd.
De nazit van het Slotconcert is wel gehandhaafd en wordt als regel bij de voorzitter aan huis gehouden, een mooie en gewaardeerde afsluiting van het beiaardseizoen. Ook die vond plaats volgens de geldende coronaregels.

6. Andere activiteiten

Vanwege de Corona-pandemie kwamen er geen schoolklassen naar de toren en de beiaard. Ook het aantal bezoeken door beiaardstudenten en andere belangstellenden was daardoor minder dan in andere jaren.
In samenwerking met de activiteitenbegeleiders van St. Joseph heeft Wim Ruitenbeek een programma voorbereid dat hij op 21 augustus speelde. Het was opgebouwd uit stukken, vooral veel liedjes, die door bewoners van dit zorgcentrum waren opgegeven. Het viel geweldig in de smaak.
Op verzoek van familieleden van de blinde Leo Koopman, die ontzettend veel van beiaardmuziek houdt, gaf Wim een concert op diens 50e verjaardag. Het carillon van Nijkerk is veruit favoriet bij hem. Zijn persoonlijke voorkeur zorgde voor muziek, die niet vaak vanuit de toren klinkt. Eén stuk had Wim zelfs nog nooit gespeeld en moest dus speciaal worden ingestudeerd. Leo en zijn familie zaten, compleet met een hapje en een drankje, te luisteren op het bankje nabij Het ros Beiaard en de 4 Heemskinderen om deze bijzondere verjaardag te vieren.
Ze hebben intens genoten en hebben het zeer gewaardeerd dat Wim aan de viering zo’n belangrijke bijdrage heeft willen leveren.

7.Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging "Hoog van de Toren" zou in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering, verschijnen.
Doordat die moest worden uitgesteld is ons blad in het najaar in licht aangepaste vorm alsnog naar de leden verzonden.
De website van de vereniging is geactualiseerd. De Facebook pagina voorziet in een duidelijke behoefte; die wordt behoorlijk bezocht. Colinda ten Have houdt die nu bij. Thom Bakker is vanuit Zwolle paraat als achtervang.


Nijkerk, februari 2021,
Ies van den Akker, secretaris


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2020 Opent in een nieuw venster


Voorlopig jaarverslag (voorlopige) verslaglegging 2020 Opent in een nieuw venster

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betreft volledig vrijwilligerswerk.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2020

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0077 seconde