U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2019

Dit is het concept-verslag. Het moet nog ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
In verband met Covid-19 virus heeft deze nog geen doorgang kunnen vinden.
Het bestuur heeft het verslag op 20 januari 2020 voorlopig vastgesteld.

1.Bestuur

In november 2018 kondigde Jan Bijvank aan dat hij tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2019 zijn functie binnen het bestuur zou neerleggen. Van dit afscheid is iets bijzonders gemaakt.
Als laatste handeling in functie van archivaris overhandigde Jan - compleet met toelichting - een paar muziekstukken uit het archief van de vereniging aan Jan Cozijnsen van Stichting Oud Nijkerk. De componist ervan, Jacob van Domselaer, heeft les gehad van Nijkerkse stadsbeiaardiers.
Vanwege zijn langdurige en uitgebreide verdiensten voor de vereniging is Jan benoemd tot erelid. Met een cadeau werd onze dank onderstreept. Zijn vrouw Ineke kreeg een wijnglas met daarin gegraveerd "Oer-gastvrouw der Meideunen" omdat zij jarenlang de vaste gastvrouw was na de Meideunen. Wim Ruitenbeek en Boudewijn Zwart verzorgden in de hal van het oude stadhuis een mini-concert voor Jan en Ineke op kamer-beiaard en piano. Een verheugend aantal leden was hiervan getuige.

2.Archief

Jan Bijvank en Thom Bakker zijn nog bezig met de afronding van het digitaliseren van het archief. Vanwege allerlei omstandigheden is dit wat vertraagd, maar de inzet is om het archief tot en met de periode dat Freek Bakker stadsbeiaardier was compleet te hebben, ook in digitale vorm.
Voor het werk van archiefbeheerder heeft het bestuur nog geen vervanger voor Jan gevonden. Waar de waardevolle collectie met archiefmappen een plaats moet krijgen is nog punt van overleg. Vooralsnog staan ze bij Jan in huis.

3.Meideunen

Ook dit jaar zijn beiaardstudenten gevraagd om op de dinsdagavonden in mei de zgn. Meideunen te verzorgen. Het niveau van het spel was wisselend, maar veelal onderhoudend.
Tijdens de zgn. nazit gaven we opbouwend commentaar op het spel. Doordat studenten een paar jaar achter elkaar komen is te horen dat hun spel in die tijd verbetert.

4.Concerten

Op initiatief van de stadsbeiaardiers [zie Jaarverslag 2018 onder De Toekomst] is dit jaar gekozen voor een andere opzet. Een bijzonder openingsconcert in De Fontein waaraan ook een ad-hoc koor, bestaande uit leden van Nijkerkse koren, een blaasorkest en organist Everhard Zwart meewerkten, wekte bewondering van de vele luisteraars. O.a. is een compositie van Boudewijn Zwart uitgevoerd.
Niet meer elke week op donderdag, maar om de week op dinsdag zijn tot 8 september de Zomeravondconcerten gegeven door voortreffelijke beiaardiers uit binnen- en buitenland. In overleg met de Orgelcommissie van de Grote Kerk worden die om-en-om met de orgelconcerten gegeven zodat nu sprake is van "dinsdagavond - muziekavond in Nijkerk"
De nazit bij een bestuurslid aan huis is vervangen door een ontmoeting met de beiaardier direct na het concert, compleet met een hapje en een [fris]drankje bij de torenopgang. De beiaardier krijgt gelegenheid iets over de muziek en het concert te vertellen en de aanwezigen kunnen met hem in gesprek gaan. Wat aarzelend kwam dit ook tot stand. Hierdoor is de nazit geen exclusieve aangelegenheid meer voor het bestuur en een enkel lid. De nazit van het Slotconcert is wel gehandhaafd en wordt als regel bij de voorzitter aan huis gehouden, een mooie en gewaardeerde afsluiting van het beiaardseizoen.

5.Andere activiteiten

De vereniging nam deel aan :
- In april is in samenwerking met de zustervereniging van Zeewolde een excursie gehouden beiaarden in Bathmen en Deventer. De organisatie en reisleiding lag bij Boudewijn Zwart. Beiaardier Achterkamp ontving de groep in de torens en liet de beiaarden prachtig horen. Het uitzicht vanaf de Lebuïnustoren in Deventer over de IJssel was geweldig. In Bathmen verzorgde Boudewijn een concertje op het orgel in de kerk. In Deventer gaf organiste Kirstin Grämlich een kort concert op het orgel in de Lebuïnuskerk. Op haar uitnodiging bespeelde ook Boudewijn het orgel een poosje. De dag startte met een bezoek aan museum MORE = modern realisme in Gorssel. Koffie-met -wat-erbij, de lunch en het afsluitende etentje waren dik in orde. De deelnemers waren heel enthousiast over deze dag.
- Museum Nijkerk had dit jaar een tentoonstelling over het thema "Muziek in Nijkerk" Hieraan heeft de vereniging een bijdrage geleverd en ook was er aandacht binnen dit thema voor de beiaard in de toren en het werk van de vereniging. De stadsbeiaardiers hebben ook medewerking verleend.
- de Open Monumenten Dag. Er was weer veel belangstelling van het publiek. We ontvingen het publiek boven, in de speelkamer en de ruimte van de speeltrommel. Lydia Zwart en Ed Kiel bespeelden elk enige tijd de beiaard. Wat erg gewaardeerd werd.
- de aanleg en in gebruikstelling van de nieuwe torenverlichting onder het motto "de Mooiste verlicht". Weliswaar geen activiteit van de vereniging verdient het hier toch vermelding. Door de stichting die dit heeft verzorgd werd die op 14 december feestelijk overgedragen aan de gemeente Nijkerk, eigenaar van de toren. Dit trok verrassend veel belangstelling. Wim Ruitenbeek speelde op de beiaard o.m. "O, wat ben je mooi" . De lichtshow eromheen wekte enthousiaste reacties op. Bestuurslid Simon Boas las een eigen gedicht voor. In de werkzaamheden is op verzoek en op kosten van de vereniging een datakabel met op diverse plaatsen aansluitmogelijkheden in de toren aangebracht om in de toekomst activiteiten van de vereniging een grotere uitstraling te kunnen geven.
- de restauratie van het dak van de Grote Kerk is dit jaar afgerond. De uitvoerder daarvan benaderde de vereniging of het mogelijk was een excursie daarnaar af te ronden met een bezoek aan de toren en de beiaard. Dit is geregeld en Wim Ruitenbeek heeft hen ontvangen en getrakteerd op een concertje. Dit is zeer gewaardeerd.
- de educatie van de jeugd. Veel basisschoolleerlingen brachten een bezoek aan de toren en het carillon. Op verzoek speelde Wim Ruitenbeek tot vreugde van de scholieren een paar keer de melodie van de tv-serie De Luizenmoeder.

Vanwege de positieve reacties vorig jaar is half december is op kosten van de vereniging weer een kerstmelodie op de halfuurslag van de speeltrommel gezet. Die is tot 8 januari te horen geweest en toen verstoken met een andere melodie.

6.De luisterplaats

Het bestuur is blij met de gastvrijheid van FIER architecten. Het bestuur en vooral de voorzitter blijven alert op ontwikkelingen van het gebied voor de kerk die mogelijkheden kunnen geven om tot een nog betere luisterplaats te komen.
Het weer werkte fijn mee, de tent is niet "van stal geweest". Tijdens een enkele bui hebben bezoekers wel vanuit de schuur - met zicht op de toren - de bespeling gevolgd. Mooi was dat ons oud-bestuurslid Bertie Camphuis weer in staat was een paar keer te komen luisteren.

7.Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging "Hoog van de Toren" verscheen in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering.
De website van de vereniging is geactualiseerd. Het filmpje met de stadsbeiaardiers staat op de website in plaats van het filmpje waarin Freek Bakker optreedt.
De Facebookpagina voorziet in een duidelijke behoefte; die wordt behoorlijk bezocht. Colinda ten Have houdt die nu bij. Thom Bakker is vanuit Zwolle paraat als achtervang.


Nijkerk, 10 februari 2020,
I.G. van den Akker, secretaris


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2019 Opent in een nieuw venster


Voorlopig jaarverslag (voorlopige) verslaglegging 2019 Opent in een nieuw venster


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2020

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.004 seconde