U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2018

1. Bestuur

Lydia Mussche-Zwart zag zich genoodzaakt haar bestuursfunctie neer te leggen vanwege andere bezigheden. Tweede voorzitter Simon Boas, vond Colinda ten Have bereid de open plaats in het bestuur in te nemen. In de Algemene Ledenvergadering trad ze aan. We zijn heel blij met haar.
In november kondigde Jan Bijvank aan dat hij tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2019 zijn functie binnen het bestuur neerlegt.
Vanwege het uitgebreide takenpakket en zijn heel grote kennis van alles wat iets te maken heeft met het Nijkerkse carillon en haar geschiedenis is dat een gevoelig verlies.
We zijn op zoek naar mensen die zijn taken kunnen en willen overnemen.

2. Meideunen

Opnieuw zijn beiaardstudenten in overleg met hun docent uitgenodigd om op de dinsdagavonden in mei de zgn. Meideunen te verzorgen. Het niveau van het spel was wisselend.
Doordat het aantal beiaardstudenten kleiner wordt blijkt het ook moeilijker het spelniveau hoog te houden. We vragen de docenten daar aandacht aan te besteden.
Uitschieters in positieve zin waren Bob van der Linden en Robert Hutten.
Tijdens de zgn. nazit geven we opbouwend commentaar op het spel. Het is mooi om te horen dat het spel veelal verbetert ; studie werpt hoorbaar vruchten af.

3. Concerten

In de zomermaanden trad weer een keur aan nationale en internationale beiaardiers aan om het historische klokkenspel in de witte toren te bespelen. Velen deden dat met verve en hoorbaar plezier, een enkeling stelde de luisteraars wat teleur door programmakeuze of niveau van het spel. Wij mochten ons verheugen in fraai zomerweer zodat de tent niet is opgezet.
Het slotconcert werd weer de klapper van de serie. Wim Ruitenbeek [beiaard] Boudewijn Zwart [op digitale piano] verzorgden het met Alice van Dijk [viool] Om gesjouw met zware spullen te voorkomen speelden Boudewijn en Alice beneden in de torenhal. Een heel bijzonder concert dat veel waardering ontving, niet alleen op de luisterplaats, maar ook van luisteraars op veel plaatsen in de stad.

4. Wisseling stadbeiaardier[s]

Freek Bakker ging als stadsbeiaardier van Nijkerk eind juni met pensioen.
Hem werd door de gemeente [als werkgever] en de vereniging een waardig afscheid gegeven. Zo werd hij benoemd tot erelid van de vereniging en is hem een concert aangeboden door de beiaardiers uit Nijkerk : Ed Kiel, Lydia Mussche-Zwart, Nico Poorter, Wim Ruitenbeek en Boudewijn Zwart.
Zij speelden muziek die Freek zelf ook veel heeft uitgevoerd. Ed Kiel improviseerde over het lied Abschied van Fr. Schubert. Vanwege een blessure kon Nico zijn aandeel helaas niet leveren.
Daarna was er gelegenheid om in ontspannen sfeer van Freek en zijn vrouw Jennie afscheid te nemen. 4D Architecten stelden hun ruimte beschikbaar.
In goede samenwerking tussen gemeente en vereniging is de vacature ingevuld door Boudewijn Zwart en Wim Ruitenbeek in deeltijd te benoemen.
We zijn blij dat deze opvolging binnen Nijkerk kon plaatsvinden. Het is uniek beiaardiers van dergelijk niveau binnen de gemeente te hebben wonen.

5. Andere activiteiten

De vereniging nam deel aan :
- De Uitmarkt Nijkerk, een nieuw initiatief waarop verenigingen, werkzaam op het terrein van sport en cultuur zich aan de inwoners van Nijkerk voorstelden. Dit gebeurde in en rond de bibliotheek. Boudewijn Zwart bespeelde binnen de zgn. oefenbeiaard en trad daarbij op met andere instrumentalisten. Wim Ruitenbeek speelde buiten op de reizende beiaard, die door Boudewijn beschikbaar was gesteld.
- de Open Monumenten Dag. Er was veel belangstelling van het publiek [mooi weer] We hadden geen stand bij de torentoegang maar ontvingen het publiek boven, in de speelkamer en de ruimte van de speeltrommel. Wim Ruitenbeek en Ed Kiel bespeelden elk enige tijd de beiaard. Wat erg gewaardeerd werd.
Torenbeheerder Henk van den Brink is de hele tijd als gastheer op de toren geweest. Zijn naamgenoot heeft op zeer onderhoudende manier allerlei over het carillon verteld.
- Op initiatief van Colinda werd op de laatste koopavond voor Kerst een zgn. jukebox concert georganiseerd.
In de tearoom werd een aanvraagpunt voor kerstmuziek ingericht, compleet met een mooi verlichte maquette van de Grote Kerk en uiteraard de houten klok. Aanvragers deden daar een vrije gift in. Simon en Carla liepen door de stad met een door Carla gemaakte jukebox waarin de giften werden gedeponeerd. Zo lukte het meer dan 30 verzoeknummers binnen te krijgen. Wim kon het hele uur daarmee vol spelen. Het winkelend publiek en de winkeliers vonden het prachtig. Het leverde totaal ongeveer 90 euro voor de verenigingskas en een nieuw lid.
Een mevrouw uit Amersfoort was helemaal verbaasd en riep enthousiast uit : "O, speelt de beiaardier nu on-line !? "

Half december is op kosten van de vereniging een kerstmelodie op de halfuurslag van de speeltrommel gezet.
Dit leverde leuke reacties op van winkeliers, bewoners en publiek.
Sinds 7 januari is een andere melodie te horen.

6. De luisterplaats

Het bestuur is blij met de gastvrijheid van 4D architecten. We genieten van de goede zit en het mooie zicht op de toren. Het vergt de nodige afstemming tussen bestuursleden om de luisteraars goed te ontvangen. De afstand tot de toren is af en toe een belemmering om in volle omvang en ongestoord van de klokken te genieten. Het bestuur en met name de voorzitter blijven alert op ontwikkelingen van het gebied voor de kerk die mogelijkheden kunnen geven om hierin verbetering te brengen. Het in het Jaarverslag 2017 vermelde besluit van het bestuur tot aanschaf van kussens en plaids is door Carla uitgevoerd. Veel luisteraars hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

7. Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging ´Hoog van de Toren´ verscheen in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering. De website van de vereniging is geactualiseerd. Een filmpje waarin de stadsbeiaardiers zich voorstellen en iets over de beiaard en de vereniging vertellen is in december door Ely Hackmann gemaakt en op de site NijkerkNieuws geplaatst. Na de jaarwisseling wordt dit op de eigen site gezet in plaats van het filmpje waarin Freek Bakker optreedt. De Facebookpagina voorziet in een duidelijke behoefte; die wordt behoorlijk bezocht. Colinda ten Have houdt die nu bij. Thom Bakker is vanuit Zwolle paraat als achtervang.

8. De toekomst

De stadsbeiaardiers hebben samen de vereniging gediend met een Praatpapier waarin allerlei mogelijkheden verwoord staan waarmee de vereniging nog beter en gevarieerder haar doelstellingen kan nastreven. In november hebben we daar een aparte vergadering aan besteed en al een aantal zaken aangepast. Het meest in het oog springen de wijziging in avond van de zomerserie [die gaat naar de dinsdag] en de ontvangst van de luisteraars op de luisterplaats; een gastheer/-vrouw doet intrede. Op termijn zullen nog andere ideeën worden uitgewerkt en uitgevoerd.


Nijkerk, 12 januari 2019,
I.G. van den Akker, secretaris


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2018 Opent in een nieuw venster


Ledenvergadering verslaglegging 2018 Opent in een nieuw venster


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2020

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0251 seconde